กิจกรรม : การประชุมพิจารณาเห็นชอบการเข้าร่วมสนองพระราชดำริโครงการ อพ.สธ. 12 ม.ค.64

รายละเอียด :
    

 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง เชิญประชุม เพื่อพิจารณาเห็นชอบการเข้าร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) การสมัครสมาชิก "ฐานทรัพยากรท้องถิ่น" ในวันอังคารที่ 12 มกราคม 2564ื เวลา 13.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง

 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564    อ่าน 47 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**