ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุอบต.ห้วยยูง
   
 
   

 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง ประกาศรับสมัครนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง รุ่นที่ 1/2563 ระหว่างวันที่ 1 - 11 พฤศจิกายน 2563 ณ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้่วยยูง ในวัน เวลาราชการ 

 
 
     
 
ประกาศเมื่อ 04 พฤศจิกายน 2563